Privatumo politika

2023 m. spalio 6 d. Vilnius

Duomenų valdytojas – Aistė Čerkasiuk, vykdanti individualią veiklą (nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 1288192) valdantis el. parduotuvę www.kinderiukas.lt (toliau – „El. parduotuvė).

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (toliau – „Duomenų subjektams“), kurie naudojasi El. parduotuvės paslaugomis ir produktais arba lankosi El. parduotuvei priklausančiose socialinėse paskyrose.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Duomenų subjektus, kokias teises jie turi.

Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėse, Duomenų subjektas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

Asmens duomenų tvarkymas

El. parduotuvė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai perka produktus, užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, ar registruojasi svetainėse.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis El. parduotuvę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl El. parduotuvės teisėto intereso.

El. parduotuvė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi atsakingai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Duomenų šaltiniai

El. parduotuvė tvarko pačių Duomenų subjektų pateiktus duomenis, kai jie naudojasi El. parduotuvės paslaugomis arba svetainėmis.

Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, WIFI, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas, apsilanko El. parduotuvei priklausančiose socialinių tinklų paskyrose.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui, sąskaitų išrašymas ar tam tikrų nuolaidų suteikimas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

1) svetainių lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais tvarko šiuos nuasmenintus duomenis: IP adresas, apsilankymo data, trukmė, lankyti puslapiai, naršymui internete naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, lytis, kalba, bendri interesai ir pan.;

2) WIFI nemokamo ryšio suteikimo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis: telefono numeris, el. pašto adresas;

3) individualizuotų nuolaidų suteikimo tikslu tvarkomi duomenys: gimimo data, geografinė buvimo vieta (miestas), prekių ar paslaugų pirkimo istorija;

4) tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimo SMS žinute arba elektroniniu laišku tikslu tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris;

5) kitos informacijos Duomenų subjektams siuntimo SMS žinute arba elektroniniu laišku tikslu tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris;

6) pakartotinės rinkodaros (angl. „remarketing“) tikslu siekiant pateikti individualizuoto, aktualesnio turinio reklamas internete, tvarko šiuos asmens duomenis: el. pašto adresas, telefono numeris;

7) sąskaitų išrašymo ir apskaitos tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, kvito informacija;

8) prašymų ir atsiliepimų administravimo tikslu tvarkomi duomenys: vardas, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

9) mokesčių surinkimo tikslu tvarkomi duomenys: mokėtojo kodas, mokėtina suma;

Norėdami sužinoti daugiau apie tvarkomų asmens duomenų kategorijas, galite kreiptis į El. parduotuvę aprašyta tvarka.

Duomenų tvarkymo terminas

Asmens duomenys tvarkomi tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, bet ne ilgiau nei 5 metus nuo asmens duomenų tvarkymo pradžios. Asmens duomenys, kuriuos tvarkyti įpareigoja atitinkami teisės aktai, tvarkomi ne trumpiau nei nurodyta minėtuose teisės aktuose.

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Duomenų subjektas, pateikdamas El. parduotuvei savo elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, gali sutikti arba nesutikti, kad jo duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.

Šie duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi ne ilgiau nei 5 metus nuo jų tvarkymo pradžios.

Sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu asmuo bet kuriuo metu gali atšaukti, pranešdamas el. paštu info@kinderiukas.lt,arba paspausdamas prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Bendrovės gauto naujienlaiškio apačioje, arba pakeisdamas nustatymus savo paskyroje El. parduotuvės lojalumo programoje.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

El. parduotuvė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka arba teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus.

El. parduotuvė duomenis perduoda duomenų valdytojams, jeigu duomenis tvarko jų pavedimu. El. parduotuvė perduoda duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenis El. parduotuvės, kaip duomenų valdytojo, vardu.

El. parduotuvė gali teikti duomenis teismui arba valstybės institucijoms atsakydami į jų prašymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Duomenys gali būti teikiami ir kitoms šalims, jeigu yra aiškus duomenų subjekto sutikimas.

Duomenų tvarkytojai

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos bei kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal El. parduotuvės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. El. parduotuvė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų saugumas

El. parduotuvė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Slapukai

Siekdami pagerinti naršymą El. parduotuvėje, naudojame slapukus (angl. „cookies“) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos asmens kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Svetainės lankytojų statistika

Apibendrintus statistinius duomenis apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų elgseną El. parduotuvei teikia trečiosios šalys, pavyzdžiui, „Google“, „Facebook“.

Nuorodos į kitas svetaines

Vartotojų patogumui ir informacijai El. parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. El. parduotuvė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą. Rekomenduojama susipažinti su kiekvienos svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektai turi šias teises:

1) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

2) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

3) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

4) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia El. parduotuvė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

5) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

6) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;

Duomenų subjektas, El. parduotuvei pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti El. parduotuvei rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. El. parduotuvė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą.

Duomenų subjektas gali kreiptis šiais būdais:

telefonu: (+370) 65373264
el. paštu: info@kinderiukas.lt
Kitos nuostatos

El. parduotuvė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

0
    0
    Krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę